home

Forsiden | Rådgivning | Certificering | Studieture | Profil

Nyhedsarkiv

Nyheder bragt på passivhus.dk8. november 2012
Internationale passivhusdage

Der er åbent hus i passivhuse over hele landet 9.-11. november

Foreningen Dansk Passivhus Forum kan sammen med en række bygherrer, projekterende og byggefirmaer rundt omkring i Danmark byde til åbent hus i en række passivhusprojekter i de kommende dage. Internationale Passivhusdage afholdes hvert år i anden weekend i november, samtidig over hele verden. Læs mere hos Dansk Passivhus Forum og International Passive House Association.
9. september 2012
Masser af aktivitet omkring passivhuse

Der er ikke nogen krise for bæredygtigt byggeri, og slet ikke for passivhuse. En række større projekter i hele landet er under opførelse. Passivhus.dk deltager - og har deltaget - med rådgivning eller kvalitetssikring og afsluttende certificering.


Enghuset taget i brug 1. september 2012

Enghuset, Gistrup. Foto: Frandsen & Søndergaard KS

Enghuset, Gistrup. Foto: Frandsen & Søndergaard KS.

Boligselskabet ALABU har opført et smukt byggeri med 36 boliger til sindslidende i Gistrup syd for Aalborg. Byggeriet, som er resultatet af en arkitektkonkurrence, blev taget i brug 1. september 2012. Passivhus.dk har projekteret ventilationen på projektet, lavet energiberegningerne og indsamlet den nødvendige dokumentation til passivhuscertificering.

Byggeriet er opført i betonelementer som er isoleret udefra og pudset på stedet. Det opvarmes med fjernvarme og ventileres med syv mindre ventilationsanlæg, der hver dækker ca. 8 boliger hhv. fællesfunktioner. Byggeriet certificeres af en udenlandsk institution, da Passivhus.dk har været med til at projektere. Den certificerende institution skal - naturligvis - være økonomisk uafhængig af bygherre og projekterende.


126 boliger i Køge certificeret

De sidste af Køge Boligselskabs 126 boliger, der udgør byggeriet Ravnsborghuse, er netop certificeret og ibrugtaget. Der er allerede målinger på indeklimaet i den første tredjedel, der har været i brug et år. Det ser rigtigt godt ud, beretter forretningsfører René Nielsen, Køge Boligselskab, der i øvrigt selv er flyttet ind i en af lejlighederne. Energiforbruget følges også løbende og på den måde spores eventuelle fejl eller dårlige justeringer.

Passivhus.dk har gransket projektmaterialet, gennemført stikprøvekontroller på byggepladsen og i sidste ende certificeret de 126 boliger, der lever op til de internationale kriterier for passivhuse.

126 certificerede passivhusboliger, Ravnsborghuse, Køge

126 certificerede passivhusboliger, Ravnsborghuse, Køge.


Passivhusbyggeri Nordens bedste

NBO (Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer) har valgt Lærkehaven III, Boligforeningen Ringgaardens 32 passivhuse som Nordens bedste boligbyggeri.

Arkitekturen er resultatet af en arkitektkonkurrence i 2003, som blev vundet af schmidt hammer lassen architects. Men bemærkelsesværdigt er det også, at energidesignet fra dengang stadig er lige aktuelt; byggeriet lever således beregningsmæssigt op til 2020-kravene for energi. Og det målte, samlede energiforbrug har været lige så lavt som forventet, nemlig 2300-5500 kWh el per bolig per år, altså 6-7 kr/m2/måned til energi, som dækker alt forbrug, også husholdning.

Søren Pedersen deltog i 2003 for Birch & Krogboe i udformningen af projektet, deltog siden i projekteringen, og lavede i regi af Passivhus.dk energi- og kuldebroberegninger for totalentreprenøren på det bearbejdede projekt. Geometrien er undervejs blevet lidt forenklet, men de primære karakteristika - tårnene, det ekstremt lave energiforbrug og de miljøvenlige materialer er gennemgående.

32 passivhuse, Lærkehaven III, Lystrup nord for Århus

Nordens bedste boliger, Lærkehaven III, Lystrup.


Inspirationsprojekt Heksehøjen nu i jorden

Projektet, der har byggestart i den kommende uge, blev indledt med en arkitektkonkurrence i 2011 blandt tidligere deltagere ved videreuddannelsen Certificeret Passivhusdesigner samt andre af Passivhus.dk's samarbejdspartnere.

Passivhus på Heksehøjen. Arkitekt: langenkamp.dk

Byggeriet er projekteret som passivhus og primært i samme enkle og ressourcebesparende materialer som Lærkehaven III. Energisystemet var en overvejelse for sig, idet området er naturgasforsynet men i 2017-2018 forventes at blive forsynet med fjernvarme fra affaldsbaseret kraftvarme. For at have nogen fornuft i at slutte sig til fjernvarmen til sin tid, blev den på seks års sigt billigst mulige varmeforsyning valgt, i dette tilfælde naturgas. På grund af kraftvarmen blev det samtidig valgt at se bort fra solvarme, og dermed er det altså et meget konventionelt varmeanlæg.

Målet for projektet er at inspirere også det sjællandske byggeerhverv og de sjællandske bygherrer til at bygge passivhuse og klasse 2020 nu.

3.-pladsen i konkurrencen gik til Ole Kjærulff, Ole Kjærulffs Tegnestue, Næstved, 2.-pladsen gik til Signe Dahlgren og Rikke Bjerregaard, Århus og 1.-pladsen gik til Olav Langenkamp, langenkamp.dk, Ebeltoft.

Der findes en udstilling om konkurrencen og projektet bestående af 16 A0 plancher, som i skrivende stund er ledig.


Passivhus.dk underviser passivhusdesignere i Oulu i Finland

I samarbejde med teknikum og kommunen i Oulu underviser Passivhus.dk for øjeblikket kommende passivhusdesignere i Oulu i Nordfinland. Det er en kompakt version af den 10-dages videreuddannelse Certificeret Passivhusdesigner, CEPH, som Passivhus.dk har udbudt i Danmark siden 2009. Uddannelsesforløbet afsluttes med en krævende, skriftlig eksamen, som giver ret til at bruge titlen Certificeret Passivhusdesigner.

Kontakt seniorkonsulent Ruut Peuhkuri hos Passivhus.dk , hvis du er interesseret i at deltage, næste gang det kører i Danmark.
30. marts 2012
Vinduesdag for Byggefolk

Se alle vinduerne til energieffektivt byggeri på Dansk Passivhus Forums Vinduesdag for Byggefolk d. 21. maj

Arkitekterne vil nødig indrømme det, men i sidste ende skal de smukke renderinger omsættes vha. de forhåndenværende søm - og vinduer. Udvalget af vinduer til ekstremt energieffektivt byggeri har været meget begrænset, ind til de seneste par år, og nu er der så mange, at det er på plads at få et overblik.

Alle producenter med relevante produkter på det danske marked er inviteret til at deltage på Dansk Passivhus Forums Vinduesdag for Byggefolk, og der deltager bl.a. Illumino Energy, Skjern-Vinduer, Scandia-Windows, PRO TEC Vinduer, Internorm og Idealcombi.

På Vinduesdagen er det også muligt at få opklaret om vi i Danmark nu er så meget bedre end de tyske producenter, som ifølge deres danske konkurrenter ikke har opdaget, at solindfald er en del af bygningers energibalance.

Information om tilmelding findes i invitationen til Vinduesdag for Byggefolk og på Dansk Passivhus Forums hjemmeside. Dagen arrangeres af Dansk Passivhus Forum i samarbejde med Videnscenter for Bæredygtigt Byggeri og EUC Sjælland.12. marts 2012
Certificeret Passivhusdesigner - åben for tilmelding

Hvordan vil du nå 2020-kravene og bygge near net zero, hvis du ikke ved noget om passivhuse? Der er nu åben for tilmelding til næste forløb af videreuddannelsen CEPH, som starter til april i København.

Passivhus.dk udbyder i samarbejde med Næstved Kommunes Videnscenter for Bæredygtigt Byggeri og Arkitektskolen Aarhus. Det er ottende gang siden 2009, at den 10-dages videreuddannelse Certificeret Passivhusdesigner, CEPH afvikles.

"Jeg har anbefalet kurset til mine kolleger, fordi man her bliver rustet til at deltage i udviklingen af fremtidens lavenergibyggeri... det er en intensiv uddannelse med et reelt og relevant læringsindhold.",
Lars Kvist, kompetenceleder, bæredygtighed, Arkitema


Indhold

Videreuddannelsen giver specialiseret viden om at forene godt indeklima, lavt energiforbrug, enkel drift og fornuftig totaløkonomi. Blandt emnerne er:

Uddannelsesforløbet afsluttes med en krævende, skriftlig eksamen, som giver ret til at bruge titlen Certificeret Passivhusdesigner.

Sender flere medarbejdere

Omkring 100 engagerede byggefolk har hidtil fulgt uddannelsen. Flere firmaer har sendt medarbejdere i flere omgange, herunder fire medarbejdere fra Arkitema, som er et af Danmarks største arkitektfimaer, ingeniørfirmaet Brix & Kamp i Hjørring, og den unge, innovative tegnestue Lumo i Århus.

Tilmelding

Kontakt seniorkonsulent Ruut Peuhkuri hos Passivhus.dk for tilmelding, på eller brug Arkitektskolens hjemmeside.9. december 2011
Certificeret Passivhusdesigner - åben for tilmelding

Hvordan vil du nå 2020-kravene og bygge near net zero, hvis du ikke ved noget om passivhuse? Der er nu åben for tilmelding til næste forløb af videreuddannelsen CEPH, som starter til januar i Næstved.

Passivhus.dk udbyder i samarbejde med Næstved Kommunes Videnscenter for Bæredygtigt Byggeri og Arkitektskolen Aarhus. Det er ottende gang siden 2009, at den 10-dages videreuddannelse Certificeret Passivhusdesigner, CEPH afvikles.

"Jeg har anbefalet kurset til mine kolleger, fordi man her bliver rustet til at deltage i udviklingen af fremtidens lavenergibyggeri... det er en intensiv uddannelse med et reelt
og relevant læringsindhold.
",
Lars Kvist, kompetenceleder, bæredygtighed, Arkitema


Indhold

Videreuddannelsen giver specialiseret viden om at forene godt indeklima, lavt energiforbrug, enkel drift og fornuftig totaløkonomi. Blandt emnerne er:

Uddannelsesforløbet afsluttes med en krævende, skriftlig eksamen, som giver ret til at bruge titlen Certificeret Passivhusdesigner.

Sender flere medarbejdere

Omkring 100 engagerede byggefolk har hidtil fulgt uddannelsen. Flere firmaer har sendt medarbejdere i flere omgange, herunder fire medarbejdere fra Arkitema, som er et af Danmarks største arkitektfimaer, ingeniørfirmaet Brix & Kamp i Hjørring, og den unge, innovative tegnestue Lumo i Århus.

Tilmelding

Kontakt seniorkonsulent Ruut Peuhkuri hos Passivhus.dk for tilmelding, på eller brug Arkitektskolens hjemmeside.7. juli 2011
Lysende vinder af arkitektkonkurrence i Næstved

Passivhus på Heksehøjen. Arkitekt: langenkamp.dk

Passivhus.dk's arkitektkonkurrence om fremtidens bæredygtige, økonomiske enfamiliehus med godt indeklima er afgjort. 16 arkitekter fra hele landet afleverede spændende forslag, som udgives og udstilles.

Konkurrencen er indledningen på et projekt, der skal inspirere også det sjællandske byggeerhverv og de sjællandske bygherrer til at bygge passivhuse og klasse 2020 nu. Passivhus.dk inviterede i maj måned tidligere deltagere ved videreuddannelsen Certificeret Passivhusdesigner samt andre samarbejdspartnere til at deltage i konkurrencen, og 24. juni var der modtaget 16 forslag.

3.-pladsen gik til Ole Kjærulff, Ole Kjærulffs Tegnestue, Næstved
2.-pladsen gik til Signe Dahlgren og Rikke Bjerregaard, Århus
1.-pladsen gik til Olav Langenkamp, langenkamp.dk, Ebeltoft

Der var mange gode projekter, men i sidste ende blev det langenkamp.dk's kombinationen af funtionelt grundkoncept, god plan og enkel, flot arkitektur, der løb af med sejren. Arkitekt m.a.a Charlie Steenberg bistod bygherrerne med udvælgelsen.

Konkurrencen var udformet med vægt på arkitektur. Ud fra nogle enkle nøgletal og retningslinjer kunne forslagsstillerne arbejde frit.

Alle deltagere mødes 1. september på Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter for at sparre og vidensdele. Projekterne bliver i løbet af efteråret udgivet i en samlet publikation, og de forventes udstillet både i Næstved og Århus. Byggeprojektet opføres i løbet af efteråret på en udsigtsgrund på Heksehøjen i Næstved.7. juli 2011
Tillykke: Otte nye Passivhusdesignere

Ved den passivhusdesignereksamenen i juni i Købehavn bestod otte ingeniører og arkitekter, som nu kan kalde sig Certificeret Passivhusdesigner.

Det kræver specialiseret viden at forene godt indeklima, lavt energiforbrug, enkel drift og fornuftig totaløkonomi. Arkitektskolen Aarhus og Passivhus.dk har derfor siden 2009 udbudt den 10-dages videreuddannelse Certificeret Passivhusdesigner, som afsluttes med en krævende, skriftlig eksamen. Næsten 100 engagerede byggefolk har fulgt uddannelsen, som kører næste gang i Århus med start primo oktober.22. juni 2011
Syd Energis nye, smukke domicil er et passivhus

Syd Energi domicil. Arkitekt: GPP Arkitekter

Konkurrencen om Danmarks største plusenergihus og erhvervsbyggeri i passivhusstandard blev vundet af Hoffmann A/S med GPP Arkitekter, Esbensen, Sloth Møller og Vibeke Grupe Larsen.

Vinderforslaget udmærker sig energimæssigt ved fornuftige valg og er ikke overlæsset med "nye og spændende" teknologier. Det er de rigtige koncepter og komponenter, state-of-the-art, sat sammen på den rigtige måde, og det finder vi både sympatisk, effektivt og praksisorienteret:


Forslagets runde form til trods har byggeriet en forholdsvist stor overflade og kræver ca. 50% mere isolering end de mest komnpakte. Det koster embedded energy og ekstra udgifter til klimaskærmen. At det alligevel alt i alt var det bedste forslag, stod klart efter forhandling med to bydende, Hoffmann og STB Byg.

Passivhus.dk har bistået Syd Energi og bygherrerådgiver Johansson & Kalstrup i konkurrencefasen og certificerer, når alle krav er overholdt, byggeriet som passivhus.

Læs mere om projektet på Syd Energis hjemmeside.1. juni 2011
Produkter til passivhuse: Udstilling og rundvisning

Genvex, Ulsted Vinduer, Illumino ovenlys og Harresø Byggeforretning inviterer til åben fabrik og udstilling af alle produkter d. 9. juni i Haderslev med gratis transport til døren.

Kl. 10-16 er der således åben fabrik hos Genvex i Haderslev blandt andet med kontinuerlig rundvisning i produktionen og


En dag med bid i, som er tilrettelagt således at deltagere fra Sjælland kan tage toget til Vojens og derefter stiller arrangørerne transport til rådighed for deltagerne frem og tilbage til fabrikken i Haderslev. Genvex er vært for forplejningen på dagen.

Beslut dig nu! Tilmelding er senest 6. juni. Alle spørgsmål vedr. arrangementet venligst til arrangørerne.

Se invitationen og kontaktoplysninger på www.passivhus-forum.dk.1. juni 2011
Bestået: 10 bliver Certificeret Passivhusdesigner

Ved den krævende eksamen i april bestod 10 byggefolk og kan nu kalde sig Certificeret Passivhusdesigner.

Det kræver specialiseret viden at forene godt indeklima, lavt energiforbrug, enkel drift og fornuftig totaløkonomi. Arkitektskolen Aarhus og Passivhus.dk har derfor siden 2009 udbudt den 10-dages videreuddannelse Certificeret Passivhusdesigner, som afsluttes med en krævende, skriftlig eksamen. Næsten 100 engagerede byggefolk har fulgt uddannelsen, som kører næste gang i Århus med start ultimo august.

Få flere oplysninger om uddannelsen hos:


Find en passivhusdesigner i den europæiske database: www.passivehousedesigner.eu.

Certificeret Passivhusdesigner
16. marts 2011
Bestået: 15 bliver Certificeret Passivhusdesigner

Ved den krævende eksamen i december bestod 15 byggefolk og kan nu kalde sig Certificeret Passivhusdesigner.

Det kræver ekstremt energieffektive bygninger at nå Danmarks mål om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Passivhuskriterierne har siden 1991 været målestokken for energieffektive bygninger og med stramning af bygningsreglementets energikrav over de næste 5-10 år, skal det danske byggeri nå ned på dette niveau.

Det kræver specialiseret viden at forene godt indeklima, lavt energiforbrug, enkel drift og fornuftig totaløkonomi. Arkitektskolen Aarhus og Passivhus.dk har derfor siden 2009 udbudt den 10-dages videreuddannelse Certificeret Passivhusdesigner, som afsluttes med en krævende, skriftlig eksamen. 77 engagerede byggefolk har fulgt uddannelsen, som kører næste gang i København med start ultimo marts.

Få flere oplysninger om uddannelsen hos:


Find en passivhusdesigner i den europæiske database: www.passivehousedesigner.eu.

Certificeret Passivhusdesigner

6. oktober 2010
370 deltagere på Passivhus Norden Konferencen

Passivhus.dk har projektledelsen for konferencen Passivhus Norden, der finder sted i Aalborg Kongres- og Kultur Center 7.-8. oktober.

Danmarks hidtil største konference om energieffektivt byggeri, 3. Passivhus Norden, har 370 registrerede deltagere, 70 foredrag, 20 udstillere, ekskursioner m.m. På udstillingen er samlet nogle af de allermest energieffektive produkter til energieffektivt byggeri.

Konferencen har baggrund i det uformelle netværk, Passivhus Norden, en sammenslutning af frontløbere - forskere og rådgivere - inden for det ekstremt energieffektive byggeri. Konferencen gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet og Arkitektskolen Aarhus.

Arkitekt maa Helene Hjort Knudsen fra Passivhus.dk var projektleder for konferencen.
13. september 2010
Ny medarbejder

Bygningskonstruktør, arkitekt MAA Hanne Gro Larsen hjælper i jobpraktik hos Passivhus.dk med kompendium til ekskursionerne i forbindelse med Passivhus Norden.
3. september 2010
Implementering af energieffektivt byggeri

Passivhus.dk kan i år fejre 5-års fødselsdag som videncenter for energieffektivt byggeri med kraftigt voksende aktiviteter og konferencen Passivhus Norden 2010

Siden 2007 har Passivhus.dk certificeret passivhuse indenfor det internationale system under Passivhaus Institut i Darmstadt og udbreder erfaringer og viden gennem den internationalt forankrede efteruddannelse Certificeret Passivhusdesigner, som siden 2009 er blevet udbudt sammen med Arkitektskolen Aarhus.

Medarbejderne tæller tre specialiserede civilingeniører, en arkitekt MAA, MDJ, og en korrespondent, og firmaet deltager i øjeblikket i en række spændende opgaver om ekstremt energieffektivt byggeri:


Blandt de tidligere opgaver er energiberegninger til Boligforeningen Ringgaardens flotte, netop afleverede byggeri i Lystrup (schmidt hammer lassen architects) og energidesign for Danmarks og Finlands første passivhuse og certificering af en række danske passivhusprojekter.

Sammen med Aalborg Universitet og Arkitektskolen Aarhus arrangerer Passivhus.dk som ansvarlig projektleder den internationale konference Passivhus Norden 2010. Konferencen præsenterer arkitektur mod 2020, tekniske løsninger og en række workshops for kommuner, boligselskaber og omkring uddannelse. Program og tilmelding via www.passivhusnorden.dk.
1. juni 2010
Prisuddeling for passivhusarkitektur i Dresden

Ved den netop afholdte passivhuskonference i Dresden i Tyskland uddeltes i år for første gang priser for bedste passivhusarkitektur. Én af priserne gik til Danmark

Danmark var repræsenteret med projekter fra Langenkamp.dk og C.F. Møller Architects. Arkitekt MAA-ETH Olav Langenkamp modtog en ekstra anerkendelsespris for sit hus i Ebeltoft.

Førsteprisen gik til schweiziske Halle 58 Architekten for et boligbyggeri fra 2006 i Bern (foto og link til højre). Hent oversigten over alle prismodtagere (1,1 MB pdf).

I oktober 2010 afholdes i Aalborg Kongres- og Kulturcenter 3. Passivhus Norden, den nordiske parallel til konferencen i Dresden. Tilmelding og program på www.passivhusnorden.dk. Ét af konferencens fire spor er netop forbeholdt arkitektur mod 2020 og præsenterer et stort antal eksempler på moderne, ekstremt energieffektivt byggeri.
1. juni 2010
Passivhus.dk prækvalificeret til Panum

Sammen med Dominique Perrault Architecture, KANT Arkitekter, MaSu Planning og Sweco er Passivhus.dk blevet prækvalificeret til konkurrencen om udbygning af Panum komplekset. Holdet blev udvalgt som ét af syv blandt 38 ansøgere.

Konkurrenceperioden løber frem til 29. september.
29. april 2010
Konkurrence: SYNERGY i Finland

Passivhus.dk's søsterselskab Passiivitalo.fi Oy har kvalificeret sig til konkurrence om hovedsæde til det Finske Miljøinstitut.

Sammen med finske Architects NRT Ltd (tidligere Nurmela, Raimoranta, Tasa Architects Ltd) er Passiivitalo.fi Oy udvalgt til at deltage i konkurrencen "SYNERGY" om 12500 m2 nyt, grønt hovedsæde til det Finske Miljøinstitut, SYKE, i Helsinkis bæredygtige bydel, Viikki. Konkurrencen er udskrevet af den statslige bygherre Senaatti Kiinteistöt sammen med SYKE.

Holdet består af:


Holdet blev udvalgt som ét af seks blandt 30 ansøgere. De øvrige udvalgte arkitektfirmaer er:


Konkurrencen skydes i gang med en workshop 17. maj og afleveres 8. oktober.
23. marts 2010
Dansk-tysk arrangement på Arkitektskolen Århus d. 6. maj

Kom, se og oplev produkter, foredrag, netværk og udstilling


Program og link til tilmelding Det Tysk-Danske Handelskammer arrangerer d. 6. maj 2010 i Århus en dag med foredrag og udstilling omkring produkter til ekstremt energieffektivt byggeri, passivhuse, i samarbejde med Passivhus.dk.

Der vil være mulighed for at møde de deltagende tyske firmaer, der præsenterer energieffektive produkter, bæredygtige materialer og projektering.

Der vil også være foredrag af professor Axel Bretzke, der indtil for nylig var centralt placeret i administrationen i Frankfurt, der har valgt at lave alt offentligt byggeri som passivhuse - "vi har ikke råd til at lade være". Frankfurt har blandt andet opført en utroligt veldokumenteret skole i passivhusstandard.

Her finder du program og link til tilmelding.
Northpass logo

11. marts 2010
NorthPass

Følg med i resultaterne af det nyopstartede projekt NorthPass under EU's Intelligent Energy Europe programme.


Projektet strækker sig til maj 2012. Formålet med projektet Northpass er at promovere boligbyggeri med ekstremt lavt energiforbrug på det nordeuropæiske marked.

Projektets hjemmeside er www.northpass.eu hvor der løbende vil blive offentliggjort resultater fra de forskellige arbejdsgrupper. Der vil fra projektets side blive udsendt information når hjemmesiden opdateres med nye resultater. Du er velkommen til at fortælle andre om både projektet og hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Aalborg Universitet, Cenergia Energy Consultants & Passivhus.dk
Ruut Peuhkuri og Søren Pedersen

22. februar 2010
Rund dag

I dag for 10 år siden, den 22.2.2000, blev Ruut Peuhkuri og Søren Pedersen fra Passivhus.dk begge civilingeniører


Ruut Peuhkuris eksamensprojekt handlede om bygningsmaterialers fugttekniske egenskaber. Siden da har hun skrevet ph.d.-afhandling om fugtdynamik i bygningsmaterialer, arbejdet som forskningsadjunkt på DTU med hovedvægt på interaktionen mellem materialer og indeklima, forsket i modellering af materialers holdbarhed på Finlands tekniske forskningscentrum, VTT, og er nu seniorkonsulent hos Passivhus.dk.

Søren Pedersen skrev projektet Realisering af lavenergihuse (Implementing low energy buildings) og har siden fulgt den retning. Efter et kort stop på DTU, blev det til 5 år hos Birch & Krogboe Rådgivende Ingeniører (nu Alectia) med bygningssimuleringer og projektering af naturlig ventilation og installationer, og godt 1 år med 3D-projektering, BIM, og storskala bygningssimulering hos Olof Granlund Oy i Helsinki. Siden da har Søren drevet rådgivning, certificering og formidling omkring ekstremt lavenergibyggeri i Passivhus.dk og Passiivitalo.fi.
18. januar 2010
Vi vokser!

Konstant vækst i omfanget af opgaver betyder at Passivhus.dk det seneste halve år har ansat tre nye folk og fortsat udvider.


Vi har 'skjult' det godt, men faktisk var hovedkraften bag Passivhus.dk, Søren Pedersen, på udlandsophold indtil 1. juli 2009, og alligevel har vi haft voldsom aktivitet. Siden der igen kom fast grund under fødderne, har vi udvidet kraftigt:

Civilingeniør, ph.d. Ruut Peuhkuri er specialist i bygningsfysik og har på DTU og VTT forsket i dynamisk fugttransport i bygningsmaterialer og deres interaktion med indeklimaet. Ruut er primært beskæftiget med undervisning, med det EU-finansierede projekt Northpass og med vores kontakter i Finland.

Korrespondent Mariane Wilken har siden 1. oktober stået for administrative opgaver og oversætter undervisningsmaterialet, som vi bruger på videreuddannelsen til certificeret passivhusdesigner.

Sidste skud på stammen er vores ingeniør Adrian Tschui, som startede i dag, d. 18. januar 2010. Adrian har arbejdet ved HTA Luzern og i det rådgivende ingeniørfirma W&P Engineering. Vi har kendt Adrian gennem flere år og han er nu flyttet fra Schweiz herop med familien. Vi glæder os til at trække på hans rutine fra talrige Minergie-P® og passivhuscertificeringer samt praktisk projekterings- og tilsynsarbejde.

Vi er fortsat åbne for uopfordrede ansøgninger. Vi er bl.a. på udkig efter en engageret, selvstændig og produktiv kollega med baggrund inden for byggeri - arkitekt, konstruktør eller ingeniør. Du må gerne være lidt bredere orienteret: Formidling, teknik, PR. Sprogkundskaber er absolut en fordel.
Åbent passivhus i Ebeltoft

6. november 2009
Internationale passivhusdage og indvielse i Odense

Der sker mere inden for ekstremt lavenergibyggeri, end vi kan nå at skrive om. Ved Nytår har Danmark omkring 150 boliger og 3 daginstitutioner i passivhusstandard.


6.-8. november er der internationalt åbent passivhus, og også i Danmark er der åbent i forbindelse med de internationale passivhusdage: Arkitekt Olav Langenkamp holder åbent hus i Ebeltoft lørdag d. 7. november kl. 13-15, forhåndstilmelding på telefon +45 40 73 96 20.

I dag, 6. november, indvies børnehuset "Solkernen" på Rugårdsvej i Odense. Byggeriet er under certificering af Passivhus.dk. På onsdag d. 11. november indvier Odense Kommune også børnehuset "Dragen" på Dragebakken, og lægger sig dermed i spidsen med daginstitutioner i passivhusstandard. Først kom København med daginstitutionen i Gyldenrisparken, som toges i brug i oktober 2009.
Ikonprojektet

23. september 2009
Rejsegilde på ikonbyggeri i Lystrup

Vinderprojekterne i Boligforeningen Ringgårdens konkurrence Arkitektur og Bæredygtighed i Dansk Boligbyggeri blev blandt de mest presseomtalte danske boligprojekter nogensinde.

I dag er der rejsegilde på Boliggruppe A med 32 passivhuse. Husene produceres af Ökologischer Holzbau Sellstedt, der også har opført Danmarks første certificerede passivhus og H2College.

Underrådgivere for entreprenøren er bl.a. Langenkamp.dk, der har detailprojekteret det udførte projekt, og Passivhus.dk ApS ang. energiforbrug. Arkitekt på det oprindelige projekt er schmidt hammer lassen architects og ingeniør, Alectia.


Rejsegilde
1. september 2009
Kursus: Certificeret passivhusdesigner

Arkitektskolen Aarhus og Passivhus.dk udbyder sammen en 10-dages efteruddannelse i passivhusprojektering


Det kræver bred og dybtgående viden at projektere ekstremt lavenergibyggeri, og nul- og plusenergibyggerier. Arkitektskolen Aarhus og Passivhus.dk deltager i det EU-finansierede projekt "Certified European Passivehouse Designer", som nu resulterer i tre pilotkurser. Læs mere om tilmelding og kursusdatoer i passivhuskalenderen nedenfor.

Update 14 September 2009

Information now available in English for the courses on 9-13 and 23-27 November 2009 in the calendar below.
1. september 2009
Low2No i Helsinki afgjort


Til den usædvanligt brede konkurrence om bæredygtighed, Low2No i Helsinki, tog Passiivitalo.fi initiativ til et hold med bl.a. BIG, Transsolar, dansk-finske MASU planning, de finske arkitekter Anttinen Oiva Arkkitehdit og ingeniørfirmaet Vahanen. I prækval'en fik holdet, med navnet Yes2No, bedste karakter af 73 hold. Yes2No's forslag reproCITY former, som kun BIG kan det, bygningerne efter naboens dagslysbehov.

Det blev dog et hold med Sauerbruch Hutton og Arup, der trak det længste strå. Alle forslagene præsenteres i dag ved et seminar i Helsinki. Læs mere om konkurrencen på Low2No.org.
5. juni 2009
Studietur til Østrig i 16.-18. september 2009

Rie Øhlenschlæger og Søren Pedersen arrangerer for fjerde gang studietur til Østrig med fokus på passivhuse, nulenergi og energirenovering


I samarbejde med Arkitektforeningen, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA-BYG) og Erhvervsnetværk Passivhus Danmark inviterer vi igen til studietur til Østrig for byggeriets professionelle. Hent programmet for studieturen og læs om indhold, tilmelding m.m. Sidste tilmeldingsfrist er 10. august.

I trit med evalueringer fra foregående ture tilpasser vi konceptet. Det betyder i denne omgang, at vi ikke arrangerer rejsen derned. Til gengæld arrangerer vi nu også fælles middag den sidste aften, og der bliver gjort mere ud af den skriftlige dokumentation i det udleverede kompendium.
6. maj 2009
Sustainability: Low2No i Helsinki

Passivhus.dk's søsterselskab Passiivitalo.fi Oy har kvalificeret sig til den meget ambitiøse konkurrence om bæredygtighed i byggeriet, Low2No.

Der er travlhed hos Passiivitalo.fi. Sammen med Bjarke Ingels Group er firmaet udvalgt til at deltage i konkurrencen Low2No, som er udskrevet af den finske innovationsfond Sitra.

Konkurrencen er særdeles ambitiøs men omhandler meget kort sagt bæredygtighed i forhold til det byggede miljø eksemplificeret ved en blok på 22000 m2 på Jätkäsaari, som i løbet af de næste år konvertes fra havn til bymiljø.

Holdet, som Passiivitalo.fi tog initiativ til, består af:


Holdet blev udvalgt som ét af fem blandt 73 kvalificerede ansøgere. Konkurrencen skydes i gang med en workshop 1.-3. juni og skal i løbet af blot 4 uger færdiggøres til aflevering 1. juli. Læs mere om konkurrencen på Low2No.org.28. marts 2009
Lad et lys gå op for dig i Earth Hour

Og spar på strømmen resten af året. Ganske som med julemaden, er det vigtigste ikke, hvad man spiser mellem Jul og Nytår, men hvad man spiser mellem Nytår og Jul.


El udgør en stor og vigtig del af energiforbruget i bygninger. I passivhuse sættes derfor også en grænse for det samlede elbehov til teknik og husholdning. Se bl.a. kriterierne for passivhusboliger. En event som Earth Hour hhv. Sluk Lyset Danmark er med til at gøre opmærksom på mulighederne for selv at spare på elforbruget.

Der er heldigvis god hjælp at hente til at spare på strømmen. Danmark har i Elsparefonden en aktiv og tilsyneladende stort set enestående institution, som fører kampagner og laver information af høj kvalitet, bl.a. direkte link til gode tilbud på energieffektive, hårde hvidevarer.

Familiens miljøbelastning er naturligvis også andet end energiforbrug, og det kan man læse mere om i Miljøstyrelsens rapport om "Danske husholdningers miljøbelastning". Her benævnes de tre hovedfaktorer populært "Bøf, bil og bolig" - valget af fødevarer og transport er lige så vigtigt som boligen, og nemmere at gøre noget ved nu.

God arbejdslyst indtil næste Earth Hour.12. februar 2009
Studietur nu på dansk i Danmark

Passivhus.dk arrangerer 6. marts endagsstudietur i Danmark, hvor temaet er brint og passivhuse.


Danske arkitekter og andet godtfolk er i flere år valfartet til specielt Østrig for at se på passivhuse. Mindst 200 har været med på de ture, som Passivhus.dk har været med til at arrangere, og en stor del af de danske passivhusinitiativer udspringer af disse ture.

Det vil også fortsat være interessant at hente erfaringer og indtryk fra udlandet, men nu er der faktisk så mange gode projekter i Danmark, at også de fortjener opmærksomhed. Derfor udbyder Passivhus.dk nu ture herhjemme, startende 6. marts kl. 8.15 til 18.30, hvor programmet er:


Hent og læs nærmere i programmet for studieturen.ECCE European Council of Civil Engineers

10. februar 2009
Euroinfra 2009

ECCE European Council of Civil Engineers afholder konference i Helsinki d. 14.-15. oktober. Fristen for indsendelse af abstract er ekstraordinært forlænget til 15. februar.


Den internationale ECCE-konference Euroinfra 2009 omfatter to parallelle symposier, hvoraf det ene handler om "Low-Energy Buildling Concepts (new building and renovations)". Konferencen arrangeres af den finske ingeniørforening RIL i samarbejde med ECCE, CIB og IALCCE. Læs her mere om ECCE-konferencen.

Fra Danmark deltager Per Heiselberg, Aalborg Universitet, og Søren Pedersen, Passivhus.dk, i scientific committee. Danmark er i øvrigt repræsenteret i ECCE gennem IDA, Ingeniørforeningen i Danmark.Arkitekt ETH-MAA Olav Langenkamp

23. januar 2009
Første certificerede passivhusdesigner

Arkitekt ETH-MAA Olav Langenkamp, der stod bag Danmarks første, certificerede passivhus, er nu blevet certificeret passivhusdesigner.


Ved den 11. internationale passivhuskonference i Bregenz, 2007, blev en model for certificering af passivhusdesignere lanceret. Formålet var at overkomme en væsentlig barriere: At interesserede bygherrer ikke vidste, hvor de kunne henvende sig, hvis de ønskede sig en arkitekt med viden om passivhuse.

Man kan blive certificeret passivhusdesigner enten ved at gennemgå et kursus og bestå en prøve eller via et certificeret passivhusprojekt. I efteråret 2009 udbyder Arkitektskolen Aarhus og Passivhus.dk de første danske kurser, som kvalificerer til certificeret passivhusdesigner.

Uddannelsen udvikles under det EU-støttede projekt Certified European Passivehouse Designer i samarbejde med bl.a. Passivhaus Institut.Julegaven til passivhusprojektering

24. december 2008
Julegaven til passivhusprojektering

EUDP-projektet "Passivhuse i dansk kontekst" er afsluttet. Dermed er også værktøjet PH06, der skaber Be06-filer udfra PHPP-beregninger, klar.


I den internationale passivudvikling anvendes værktøjet PHPP fra Passivhaus Institut til at eftervise at kravene til bl.a. samlet primærenergibehov overholdes.

PHPP er praktisk opbygget i regneark, som gør det muligt at skabe referencer mellem celler og at lave mellemregningerne dér, hvor de skal bruges. Dernæst er det "open source", så superbrugere selv kan se koden efter i sømmene og lave præcise fejlmeldinger.

PH06 laver udfra denne beregning en Be06-fil til dokumentation overfor danske myndigheder. Rapporten fra projektet kan hentes her: Passivhuse i dansk kontekst (2,5 MB pdf). PH06 distribueres af Ellehauge & Kildemoes. Det store arbejde er primært udført af Klaus Ellehauge fra Ellehauge & Kildemoes. SBi og Passivhus.dk har suppleret, kommenteret og gennemregnet eksempler.

Til brugere af PHPP og andre passivhusdesignere eksisterer i øvrigt også et internetforum, PHPP m.m., oprettet i 2007.Tid til refleksion

3. december 2008
Studietur til Østrig 14.-16. april 2009

Passivhuse, nulenergi og energirenovering er i fokus, når Rie Øhlenschlæger og Søren Pedersen for fjerde gang arrangerer studietur til Østrig


I samarbejde med Arkitektforeningen, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA-BYG) og Erhvervsnetværk Passivhus Danmark inviterer vi igen til studietur til Østrig for byggeriets professionelle. Hent programmet for studieturen (opdateret 4/12 kl. 23.38) og læs om indhold, tilmelding m.m. Sidste tilmeldingsfrist er 3. februar.

I trit med evalueringer fra foregående ture tilpasser vi konceptet. Det betyder i denne omgang, at vi ikke arrangerer rejsen derned. Til gengæld arrangerer vi nu også fælles middag den sidste aften, og der bliver gjort mere ud af den skriftlige dokumentation i det udleverede kompendium.

Der er i øvrigt mulighed for tilslutning med tog til den internationale passivhuskonference i Frankfurt, 17.-19. april 2009.19. november 2008
Passivhuset er det ny paradigme

Elbesparelser har altid været en del af passivhuskonceptet og skal ved certificering dokumenteres. Det bliver det bl.a. i projektet Komforthusene


Det meget korte af det meget lange er, at energiforbruget til bygningsdrift i passivhuse kan ligge vilkårligt langt under eller lidt over lavenergibyggeri klasse 1, og at overgrænsen for elforbrug til hus- og underholdning ligger på niveau med antagelsen for Bolig+.

Alligevel florerer der for tiden en misforståelse omkring passivhuse, som i hovedsagen baserer sig på, at kritikeren har overset tre centrale forudsætninger:


Lad os endelig komme videre, men med den pågældende kritik kommer vi ingen vegne.Ikonprojektet

10. november 2008
Ikonprojekter bliver til virkelighed

Euforien var stor i 2003, da Danmarks første, største og flotteste passivhusprojekt blev offentliggjort. Nu realiseres byggeriet endelig.


Vinderprojekterne i Boligforeningen Ringgårdens konkurrence Arkitektur og Bæredygtighed i Dansk Boligbyggeri blev blandt de mest presseomtalte danske boligprojekter nogensinde. Nu realiseres de resterende to boliggrupper af schmidt hammer lassen architects, herunder Boliggruppe A med 32 passivhuse. Passivhusene tages i brug i september 2009.

Husene produceres af Ökologischer Holzbau Sellstedt, der også har opført Danmarks første certificerede passivhus og H2College. Søren Pedersen fra Passivhus.dk ApS deltog i 2003 i konkurrencen for Birch & Krogboe A/S, og står også nu for energikonceptet.
3. november 2008
Danske internationale passivhusdage

Besøg nye passivhuse i moderne og traditionel arkitektur 7.-8.-9. november. Hele 79 enheder i Ebeltoft, Herning, Lindeballe, Vester Skerninge og Skibet.

Begrebet passivhus har siden 2000 slået sig fast i Danmark som standard for ekstremt energibesparende byggeri med et økonomisk rationale, og en varmeregning på under 1000 kr. om året - ikke om måneden. Derved minimeres forbrugerens følsomhed overfor udsving i energiprisen. Passivhus.dk ApS certificerer projekterne.

De internationale passivhusdage har været afholdt hvert år siden 2004, mens der i 2008 for første gang er danske projekter med. Formålet med dagene er at vise potentielle bygherrer og brugere mulighederne i passivhuse og besvare eventuelle spørgsmål. Se programmet i passivhuskalenderen herunder.

Link til Pressemeddelelse om passivhusdagene.6. oktober 2008
Konkurrence: Næsten til Shanghai for Finland

Sammen med det unge, finske arkitektfirma Anttinen Oiva Arkkitehdit vandt Passiivitalo.fi Oy en andenplads i konkurrencen om den finske pavillon ved Expo 2010 i Shanghai.

Forslag til finsk pavillon ved Expo 2010. Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy


Forslaget favner og står ved mystikken og den lidt lukkede, finske stil. Samtidig giver det skygge og et forholdsvist kompakt volumen til med minimalt energiforbrug at skabe et svalt næsten finsk klima, i Shanghai, hvor der stort set altid er varmere ude end komforttemperaturen inde. Forslagets titel er "Kutsu", som er det finske ord for invitation.

Med andenpladsen i den åbne arkitektkonkurrence følger en præmie på 40000 Euro. Alle præmierede forslag kan ses her (4 MB).

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy er et lille, ungt arkitektfirma i Helsinki. Rigtigt på det finske landkort kom Anttinen Oiva Arkkitehdit tidligere i 2008 med førstepladsen i konkurrencen om Helsinki Universitets Bibliotek.

Passiivitalo.fi Oy er den finske gren af og pendant til Passivhus.dk. Passiivitalo.fi Oy medprojekterer og koordinerer p.t. også Finlands første rigtige passivhusprojekt, et enfamiliehus ved Turku.1. oktober 2008
Konferencer om passivhuse. Abstracts NU!

Der er rig mulighed for at lære mere om passivhuse og at udveksle erfaringer. Foråret 2009 byder på to store konferencer og en ny offentlig studietur.


Frankfurt lægger i 2009 hus til 13th International Conference on Passive Houses, 17.-18. april, fulgt af ekskursioner 19. april. Allerede i 2002 besluttede Frankfurt Kommune at alle fremtidige skoler og daginstitutioner skulle opfylde passivhusstandarden, med den begrundelse, at man ikke havde råd til andet. Bemærk at call for abstracts er allerede 6. oktober 2008. Se www.passivehouseconference.org.

Kort efter denne konference følger i Göteborg Passivhus Norden konference med fokus på forskning og praksis d. 27.-28. april, ligeledes fulgt af ekskursioner den tredje dag. Per Heiselberg, Aalborg Universitet, og Søren Pedersen, Passivhus.dk, deltager i Scientific Committee og arrangerer den tilsvarende konference i Danmark i efteråret 2010. Call for abstracts er også snart, nemlig 21. oktober 2008. Se mere på Passivhus Norden.

Igen i 2009 udbyder Arkitektforeningen og IDA i øvrigt studietur med fokus på energieffektiv arkitektur, under ledelse af arkitekt Rie øhlenschlæger, AplusB, og Søren Pedersen, Passivhus.dk. Turen afholdes 14.-16. april med mulighed for tilslutning direkte til passivhuskonferencen i Frankfurt.22. februar 2008
Flot, behageligt, miljøvenligt og hurtigt at opføre

Arkitekt Olav Langenkamp og familie er ved at flytte ind i Danmarks første, certificerede passivhus.
Passivhuset bruger 80 % mindre varme end loven tillader og sparer derved omgivelserne for
2 ton CO2 per år.

Du skal have en flash player for at se dette.
Hent den på: www.adobe.com


Passivhuse er baseret på en økonomisk idé: Spar på varmen, og du kan decimere varmeanlægget. Samtidig minimerer man sin følsomhed overfor udsving i energipriser og energiforsyning, og får et bedre indeklima.

Den danske passivhusudvikling accellererer nu, og Passivhus.dk er involveret i en stor del af de danske initiativer og projekter. Passivhus.dk rådgiver bygherrer og projekterende, og certificerer projekterne.

TIP: Leger du med tanken om at bygge et passivhus, så overvej også, at det på flere måder er endnu mere miljøvenligt og samtidig mere økonomisk at bygge et dobbelthus eller en stang rækkehuse.Harresøhuset

Som det første danske firma får Harresø Byggeforretning certificeret et byggesystem til passivhuse.6. december 2007
Certificeret byggesystem til passivhuse

Harresø Byggeforretning får certifikat for byggesystem til passivhuse. Byggesystemet overholder strenge krav til kuldebroer, tæthed og lune overflader.


Byggesystemet Passive House Harresoe er blevet certificeret som velegnet til passivhuse af det tyske Passivhaus Institut i samarbejde med Passivhus.dk.

Certificeringen er en dybtgående kvalitetskontrol, der sikrer at byggesystemets tæthed er gennemtænkt i alle sammenbygningsdetaljer, at kuldebroerne er så små, at de kan negligeres ved beregning af passivhuses energiforbrug med PHPP, og at der under normale forhold selv ikke i det koldeste hjørne opstår mug eller kondens.

Det enkelte hus kan også certificeres, og sådanne er under certificering i Ebeltoft (se Nyhedsarkiv) og i Skibet ved Vejle (Komforthusene). Der er derimod ikke andre danske byggesystemer under certificering.

Det generelle passivhuskoncept er baseret på den økonomiske idé, at der kan spares penge på varmeanlægget, hvis huset isoleres godt nok. Gennem ekstremt energieffektive komponenter er de vores bedste chance for at få et bedre indeklima og samtidig få et langt lavere energiforbrug. Der er uden for Danmark bygget tusindvis af primært boliger som passivhuse, men også kontorer, skoler, daginstitutioner, plejehjem og kollegier.Enfamiliehus i Ebeltoft. Arkitekt ETH-MAA Olav Langenkamp Arbejdet på Danmarks første, certificerede passivhus i Ebeltoft er netop påbegyndt. Arkitekt ETH-MAA Olav Langenkamp.


10. september 2007
Sådan kommer også du videre med passivhuse

Vi ved, at de kan laves, og vi vil gerne have dem. Hvordan kommer vi videre, og hvem vil lave dem?


Passivhuse er baseret på en økonomisk idé. De er vores bedste chance for at få et bedre indeklima og samtidig få et langt lavere energiforbrug. Og endelig er de afprøvede og dokumenterede. Det gælder altså bare om at komme i gang. Men hvordan? Her er opskriften:


I forbindelse med Københavns Miljøfestival har Passivhus.dk sammensat en liste over kontaktpersoner på igangværende passivhusprojekter. Det er dermed også en liste over, hvem man kan ringe til, hvis man går med tanker om et passivhusprojekt og ikke først vil til at overbevise arkitekten om fornuften i det...

Listen er en del af folderen Passivhuse i København.

Oversigten gør ikke krav på at være fuldkommen.
Enfamiliehus i Ebeltoft. Arkitekt ETH-MAA Olav Langenkamp

Danmarks første, certificerede passivhus opføres i Ebeltoft. Arkitekt ETH-MAA Olav Langenkamp.


13. maj 2007
Certificering af passivhuse

Passivhus.dk er nu i gruppen af firmaer og institutioner, der kan certificere passivhuse.


Siden 2000 har den danske byggebranche kendt passivhuskonceptet og refereret til den definition, der bruges internationalt. Det er det uafhængige, tyske Passivhaus Institut, der definerer og opdaterer disse kriterier for passivhuse. Gennem ti udvalgte europæiske forskningsinstitutioner og firmaer er det muligt at få gennemgået og certificeret sit byggeri som passivhus, herunder nu også Passivhus.dk.

Der har i 2006 og 2007 vist sig stor dansk interesse for at diskutere passivhusbegrebet. Passivhaus Institut, og dermed den internationale definition, er åben over for visse nationale tilpasninger, og Passivhus.dk opfordrer danske interessenter til samarbejde på området.

Læs mere om indhold og kriterier under Certificering.

Det første danske, certificerede passivhus opføres til efteråret i Ebeltoft. På oversigten Nordiske passivhuse ses de øvrige, aktuelle danske passivhusprojekter, sammen med en liste over samtlige passivhuse i resten af Norden.


Link til Pressemeddelelse om certificering udsendt 13. maj 2007.23. februar 2007
Sammen til Passivhaustagung i Bregenz

Den årlige og nu 11. internationale konference for passivhuse finder sted 13.-15. april i Bregenz ved Bodensøen. Konferencen ledsages af ekskursioner og en udstilling med bred relevans for lavenergibyggeri. Passivhus.dk inviterer til nordisk networking.


11th International Passive House Conference finder i år sted i Bregenz ved Bodensøen, i den vestlige ende af Østrig. Konferencen samler praktisk talt alle med relation til udviklingen af passivhuse i Tyskland, Østrig og Schweiz og er envidere begyndt at trække deltagere fra mange andre lande, herunder i 2006 også Danmark. De mange foredrag handler om om arkitektur, politik og teknik med relation til lavenergihuse generelt og passivhuse specielt. En del af de omkring 70 foredrag er på engelsk, resten på tysk. Alle tyske foredrag simultantolkes til engelsk.

Programmet er nu offentliggjort og findes på www.passivhaustagung.de under Download.

Passivhaustagung i Bregenz

Parallelt med konferencen pågår en udstilling af produkter indenfor området: Isoleringssystemer, vakuumisolering, tætning af klimaskærmen, vinduer og nye rudetyper, energieffektive ventilationsanlæg, varmegenvinding, varmeanlæg, solvarme og meget mere.

Passivhus.dk arrangerer igen i år fælles komsammen for de danske deltagere, men med den tilføjelse at vores øvrige nordiske kolleger nu også bliver inviteret med.
Alle deltagere fra Norden vil modtage invitationen i en mail fra konferencens arrangører. Arrangementet kræver af hensyn til bordreservationen tilmelding på forhånd.

Sidste gang Passivhaustagung fandt sted i Bregenz var i øvrigt i februar 1999, dengang der ikke langt derfra, i Ischgl, var faldet 7 meter sne, og en af hovedtalerne måtte hentes i helikopter. Med placeringen i april forventer arrangørerne ikke samme problemer i år.

På gensyn i Bregenz!17. januar 2007
Nyt år, nye passivhuse i Danmark

Nye passivhusprojekter er under projektering og opførelse både i Danmark og Sverige. Passivhus.dk er involveret i projekter i Århus, Herning, Ebeltoft og Malmö.


Hvis du leder efter ny bolig i århus så kan du begynde at glæde dig. I Hjortshøj opføres i løbet af 2007 en mindre bebyggelse med 16 andelsboliger med passivhus som energimæssigt mål og høje sociale og miljømæssige ambitioner. Flere oplysninger på www.andelssamfundet.dk under Boliggruppe 7. Boligerne projekteres af Arkitektfirmaet Frost Larsen i tæt samarbejde med projektets entreprenør, Woodmate. Passivhus.dk står for energikonceptet og AplusB rådgiver bygherren om miljø generelt. Landskabsarkitekt er Birgitte Henningsen.Andelssamfundet Hjortshøj - Skitseforslag af sydfacaden

Omtrent samtidig går Boligselskabet Fruehøjgaard i Herning i gang med at lave "Passive boliger til aktive unge". Baseret på erfaringer fra tidligere passivhusprojekter arbejder rådgiverteamet og entreprenøren tæt sammen fra starten. Her er Aarhus Arkitekterne totalrådgivere med Niras som ingeniører. Passivhus.dk bidrager med specialviden om passivhuse, herunder definitioner og beregningsmetoder. Entreprenør på projektet er MT Højgaard som også i andre sammenhænge har vist interesse for vidtgående lavenergibyggeri.

I Malmös Västra Hamnen bliver snart 28 lejligheder klar til udlejning. Stanly Plåt opfører for Stanlybostäder AB passivhusbyggeriet i et nyt stålbyggesystem. Passivhus.dk har hjulpet WSP Environmental, et stort engelskbaseret ingeniørfirma, med energiberegninger og kvalitetssikring. Arkitekt på projektet er Gunilla Svensson Arkitektkontor.

Den meget internationale arkitekt Olav Langenkamp, Aarhus Arkitekterne, tager sin egen medicin, når han med passivhus som energimæssigt mål bygger sit drømmehus i Ebeltoft. Passivhus.dk laver energiberegninger og bidrager til byggetekniske detaljer.25. juni 2006
Erhvervsbyggeri som passivhus

Sammen med JJW Arkitekter og MT Højgaard var Søren Pedersen i 2005 med til at lave et forslag til projekt i omvendt licitation, en tilbygning på næsten 9000 m².


Erhvervsbyggeri har generelt to meget gode forudsætninger for at nå passivhusstandarden: Stor kompakthed og kontrolleret, balanceret ventilation som standard.
Forslaget kan ses her som PDF. 9,6 MB hos jjw-arkitekter

Erhvervsbyggeri som passivhus22. maj 2006
Stikord fra Passivhaustagung i Hannover

Den netop afholdte Passivhaustagung i Hannover omfattede også - som sædvanlig - en udstillling af produkter til passivhuse. Nogle af de mest interessante var:

VIPO prototype

Og en af de kuriøse:

"Ikke-rygeren": En kamin med passende lille varmelast, som kører på ethanol (lige som Trangia'en) og ikke behøver anden friskluft end den almindelige ventilation; altså ingen skorsten til kaminen!19. maj 2006
Jetzt kommen die Dänen!

Den årlige, internationale Passivhaustagung løber netop nu af stablen i Hannover. Også her har det smittet af, at interessen for energirigtigt byggeri breder sig i Danmark, da der nu er mere end 10 danske deltagere og flere danske bidrag.


Henrik Tommerup fra BYG·DTU præsenterer et paper om udvikling af innovative byggekomponenter, Tonny Skjernø fra Vipo viser en prototype til et udadgående vindue til passivhuse, og på initiativ fra Passivhus.dk præsenteres i samarbejde med Birch & Krogboe og Cenergia de to danske lavenergiprojekter i Lystrup og Næstved. Programmet kan ses på www.passivhaustagung.de, hvor også næste års Tagung vil blive annonceret.12. maj 2006 - revideret 18. maj 2006
Nye vinduer til passivhuse åbner udad

Der er nu 2-3 producenter undervejs med udadgående vinduer til passivhuse, bl.a.:


På studieturen til Schweiz og Østrig 7.-10. maj blev deltagerne bl.a. præsenteret for en flot og velfungerende prototype fra Ökohaus Vorarlberg (billedet her under).

Ökohaus Vorarlberg

Studieturen var arrangeret af Passivhus.dk og AplusB for Erhvervsnetværk Passivhus Danmark (www.passivhus.aau.dk) og Akademisk Arkitektforening.5. april 2006
Enkelte ekstra pladser på studieturen

Vi nåede hurtigt det ønskede deltagerantal for forårets studietur til Schweiz og Østrig. Der er dog plads til et par stykker ekstra i bussen, og vi holder så vidt muligt tilmelding åben påsken over.
Tilmelding til Bodil Krohn Hansen hos Akademisk Arkitektforening på tel. 3085 9000 (eller mail bkh@aa-dk.dk).15. marts 2006
Så er der studietur!

Tag med til Schweiz og Østrig og mød arkitekter, leverandører, brugere m.fl. i et bredt udvalg af topmoderne passivhusbyggeri. Det kompakte program byder på ca. 20 projekter på 3 dage. Hent eller se det her.


Rie Øhlenschlæger og undertegnede er de erfarne guider, der også stod for den succesfulde tur i 2005. Årets tur indeholder dog en del nye projekter.
Tilmelding til Bodil Krohn Hansen hos Akademisk Arkitektforening på tel. 3085 9000 (eller mail bkh@aa-dk.dk). Turen forventes hurtigt fuldtegnet, så hurtig tilmelding tilrådes. Du har hermed fået et lille forspring.7. marts 2006
Konferencer og studietur

Der er lagt op til et lunt forår for passivhuse. I april afholdes for første gang i Danmark et kursus om passivhuse. Se mere under Det sker...


Samtidig er endnu en studietur på vej. Passivhus.dk er med til at arrangere. Se mere under Det sker...
Endelig er Birch & Krogboe, Cenergia og Passivhus.dk sammen om at præsentere de danske passivhusprojekter på konferencen om passivhuse 19.-20. maj i Hannover. Se mere under... Det sker...16. februar 2006
Møde i Næstveds nye lavenergihuse i dag

Passivhus.dk ønsker tillykke til DOMEA og parterne i projektet til de nye lavenergihuse - og formentlig sågar Danmarks første passivhuse - i Næstved, Rønnebækhave II. Projektet er udarbejdet af Suensons Tegnestue, Lyngkilde a/s Rådgivende ingeniørfirma og Cenergia.


Undertegnede blev af Cenergia inddraget til sparing og kvalitetssikring og har bidraget til tæthedskonceptet og lokalisering af specielle produkter og konstruktive løsninger. Cenergia har stået for energiberegningerne med BE06.
Der er i dag, torsdag d. 16. februar, møde på stedet kl. 14-16. Seneste tilmelding var 10. februar, men prøv at spørge Energitjenesten på tel. 3530 1918, om der stadig er plads.6. januar 2006
Nyt år - nye energibestemmelser

Nu er de her, de nye energibestemmelser, og dermed endnu en konkurrenceparameter: Jo bedre I, den enkelte virksomhed, kan håndtere dem, desto mere konkurrencedygtige bliver I på prisen, og desto mere hensigtsmæssigt kan I anvende bestemmelserne.


De nye energibestemmelser betyder, at de enkelte kommuner nu kan sætte særskilt fokus på tæthed ved at stille krav om tæthedsprøvning. De generelle, skærpede krav er imidlertid også i sig selv en udfordring. Det I kan gøre, for at komme nemmest muligt igennem, er:


Energibestemmelserne er trådt i kraft nu, men endnu til og med 31. marts kan der ansøges om byggetilladelse (eller anmeldes byggerier) efter de gamle regler.
Læs dem selv: Tillæggene kan læses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside, ebst.dk. Kig efter tillæg 12 og 13 til BR95 samt tillæg 9 og 10 til BR-S98.

Til top
Passive House Certifier logo

Passivhus.dk er medlem af International Passive House Association

Passivhuskonceptet »

Med baggrund i totaløkonomi kan bygninger opnå et godt indeklima med 70-80% lavere varmeforbrug.

Mere viden »

Hvordan er viden om passivhuse organiseret i andre lande?

Nyhedsarkiv »

Nyheder og information bragt på passivhus.dk

Kontakt »

Suomeksi »