home

Forsiden | Rådgivning | Certificering | Studieture | Profil

Oversættelse i uddrag af "Kriterier for passivhusboliger", Passivhaus Institut, version 12. juni 2007. Den oprindelige tekst kan ses hos Passivhaus Institut under www.passiv.de/03_zer/Gebaud/Kriter.htm.

Kriterier for passivhusboliger

Passivhuse er bygninger, hvor der både sommer og vinter kan opnås behagelige indetemperaturer med ekstremt lavt energiforbrug.

Dette stiller forhøjede krav til principper, projektering og udførelse. Som kvalitetssikring kan passivhuse gennemgå en certificering.

Kriterierne for boliger beskrives i det følgende. Disse kriterier gælder også for ældreboliger og plejehjem. Kriterier for andre bygninger beskrives hos Passivhaus Institut under http://www.passiv.de/03_zer/Gebaud/Kriter_n.pdf.

1. Kriterier for certificering

Kun hvis en bolig kan overholde følgende kriterier, lever den op til betegnelsen passivhus:


Dette er de tre afgørende kriterier, der skal være opfyldt, for at et byggeri kan certificeres som passivhus. Opfyldelsen skal eftervises med Passivhaus Projektierungs Paket 2007, PHPP 2007. I PHPP benyttes den månedsopdelte beregning bortset fra særlige tilfælde.

De 15 hhv. 120 kWh/år beregnes per m² nettoareal. Det er et temmeligt beskåret nettoareal, som beregnes iht. reglerne i håndbogen til PHPP 2007. I grove træk er det summen af de enkelte rums indvendige areal, hvor eventuel opvarmet kælder samt generelt områder med loftshøjde under 2 m kun delvist medregnes.

Hver enkelt bygningskrop skal overholde kriterierne. I en bebyggelse med flere adskilte bygningskroppe skal hver enkelt bygningskrop overholde kravene.

For certificering af bygninger renoveret til passivhusstandard, skal den betragtede zone indeholde mindst én ydervæg, én tagflade og ét terrændæk eller kælderdæk. Lejligheder i et etageboligbyggeri kan ikke certificeres enkeltvis.

2. Certifikat som passivhus

Ved omhyggelig udførelse og almindelig brug kan det forventes, at bygninger, der tildeles betegnelsen "Certificeret passivhus" af Passivhaus Institut eller akkrediterede repræsentanter vil opfylde ovenstående kriterier.

Certificeringen omfatter ikke overvågning af byggeprocessen og naturligvis heller ikke af brugernes adfærd efterfølgende.

Det må dog anbefales at føre et særligt nøje opsyn med udførelsen, specielt når de udførende ikke har erfaring fra tidligere passivhusprojekter. Det kan naturligvis også være både interessant og givtigt at følge bygningens energimæssige egenskaber i drift, men det er altså ikke en del af certificeringen.

3. Hvad antages som almindelig brug?

I alle beregninger antages en konstant rumtemperatur på 20 ºC uden natsænkning.

Der antages en personbelægning på 1 person per 35 m² og for det interne varmetilskud 2,1 W/m². Som standardværdi for varmtvandsforbruget antages for boliger 25 liter/person/dag ved 60 ºC.


Uddraget indeholder i foreliggende version de mest centrale kriterier og størrelser, mens bl.a. de omfattende dokumentationskrav ikke er oversat. Oversættelsen såvel som indholdet af certificeringen kan ændres uden varsel.

De aktuelle regler for certificeringen fremgår altid hos Passivhaus Institut under www.passiv.de/03_zer/Gebaud/Kriter.htm. Udlægningen hos Passivhaus Institut gælder frem for indholdet af PHPP-håndbogen, PHPP-programmet såvel som denne oversættelse.

Oversat til dansk af Søren Pedersen, Passivhus.dk, i overensstemmelse med Passivhaus Institut. Version 18. december 2007.


Til top
Passive House Certifier logo

Passivhus.dk er medlem af International Passive House Association

Passivhuskonceptet »

Med baggrund i totaløkonomi kan bygninger opnå et godt indeklima med 70-80% lavere varmeforbrug.

Mere viden »

Hvordan er viden om passivhuse organiseret i andre lande?

Nyhedsarkiv »

Nyheder og information bragt på passivhus.dk

Kontakt »

Suomeksi »