home

Forsiden | Rådgivning | Certificering | Studieture | Profil

Direkte til Kriterier for passivhusboliger.
Direkte til Kriterien für Passivhäuser.Certificering af passivhuse

Kvalitetssikring er ikke bare et nøgleord men en nøgle-handling i projektering af passivhuse. Gennem certificering af et byggeri som passivhus tvinges ansøgeren til at gennemføre de nødvendige undersøgelser og får til gengæld højere kvalitet og et synligt bevis for den gennemførte kvalitetssikring.


Siden 2000 har den danske byggebranche kendt passivhuskonceptet og refereret til den definition, der bruges internationalt. Det uafhængige, tyske Passivhaus Institut definerer disse kriterier for passivhuse og opdaterer kriterierne og de bagvedliggende forudsætninger efter relevant input.

Passivhaus Institut udpeger også firmaer og institutioner til at certificere passivhuse. Firmaet Passivhus.dk er et af disse, og det eneste i Danmark. En liste over samtlige organisationer kan ses her.

Sådan foregår det

Hvis en bygherre vælger at lade sit byggeri certificere som passivhus, sker der tre ting:


Da de overordnede energikrav er meget vidtgående og kravene til dokumentationen næsten endnu skrappere, vil den certificeringsberettigede endvidere ofte følge projektet undervejs, og dermed sikre, at alle krav til slut kan opfyldes. Efter denne uvildige kvalitetssikring har bygherren et synligt bevis for sin kvalitetssikring og en væsentlig større sikkerhed for faktisk at få et velfungerende passivhus.

Kriterierne for passivhuse kan læses i fuld længde hos Passivhaus Institut: Se Kriterien für Passivhäuser.

De væsentligste dele af dette dokument er også oversat til dansk: Se Kriterier for passivhusboliger. For andre bygninger end boliger findes også et sæt kriterier under udarbejdelse.

Videreudvikling af passivhusbegrebet

Passivhus.dk opfordrer danske interessenter til samarbejde om videreudvikling af passivhusbegrebet og er i øvrigt medinitiativtager til og medstifter af det nordiske samarbejde om passivhuse, Passivhus Norden, hvor eventuelle tilpasninger for særligt kolde områder vil blive diskuteret.

Certificering af bygningskomponenter

Det tyske Passivhaus Institut tester og certificerer også produkter med sigte på deres egnethed til anvendelse i passivhuse. De certificerede produkter er testet efter uniforme kriterier og lever op til skrappe energimæssige krav.

Det er ikke et krav for certificering af et byggeri som passivhus, at der er brugt certificerede produkter. Men ved at bruge certificerede produkter, slipper de projekterende for selv at tjekke lange testrapporter, som det ofte endda kan være svært at få udleveret. Værdierne fra produktcertifikaterne kan indsætte direkte i PHPP, som bruges til at lave de nødvendige energiberegninger for passivhuse.

Certificering som passivhusdesigner

Endelig startede i 2007 certificering af passivhusdesignere. Selv i Tyskland og Østrig, hvor der bygges mange passivhuse, er det stadig kun en lille del af samtlige ingeniører og arkitekter, der har nogen erfaring med det. Bygherrer oplever derfor ofte en meget tøvende modtagelse af deres idé om et passivhusprojekt, hvilket ses som en væsentlig barriere.

Peter Holzer fra Donau Universität Krems i Østrig og Martin Sambale fra eza! i Tyskland modellen præsenterede i en key note med titlen "Qualification as a Passive House Planner - what are the Roads to Success" ved 11th Conference on Passive Houses 2007.

For at blive certificeret som passivhusrådgiver kræves kort sagt, at rådgiveren har fået et projekt certificeret som passivhus, eller at rådgiveren har gennemgået et anerkendt uddannelsesforløb om passivhuse. Fra efteråret 2009 udbyder Arkitektskolen Århus og Passivhus.dk ApS disse kurser på dansk.

Til top
Passive House Certifier logo

Passivhus.dk er medlem af International Passive House Association

Passivhuskonceptet »

Med baggrund i totaløkonomi kan bygninger opnå et godt indeklima med 70-80% lavere varmeforbrug.

Mere viden »

Hvordan er viden om passivhuse organiseret i andre lande?

Nyhedsarkiv »

Nyheder og information bragt på passivhus.dk

Kontakt »

Suomeksi »